Bestemmingsplan De Olmentuin vastgesteld

Door de gemeenteraad van Steenbergen is op donderdag 28 juni 2018 het bestemmingsplan “De Olmentuin” vastgesteld. De Olmentuin is een groene, duurzame en energieneutrale woonwijk aan de rand van de kern Steenbergen. Het door Compositie 5 stedenbouw bv in samenwerking met Marsaki B.V. ontwikkelde stedenbouwkundige plan en bestemmingsplan omvat een gemeenschappelijke openbare tuin die wordt omsloten door levensloopbestendige woningen in een landelijke sfeer, waarbij contact met het natuurrijke buitengebied centraal staat.