Buitengebied Halderberge vastgesteld

De gemeenteraad van Halderberge heeft op 12 oktober 2017 het bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge” vastgesteld. Het opstellen van deze herziening was noodzakelijk naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State in 2013 en nieuwe beleidsontwikkelingen zoals de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant. Parallel aan de bestemmingsplanprocedure is een m.e.r.-procedure doorlopen om onder andere te bepalen welke maximale ontwikkelingsmogelijkheden de veehouderijsector in het buitengebied heeft. Door Compositie 5 stedenbouw bv is het bestemmingsplan voor de herziening opgesteld en heeft ze de totstandkoming van het planMER begeleid.