Bureau

In het complexe werkveld van de ruimtelijke ordening biedt Compositie 5 stedenbouw bv haar diensten in heel Nederland aan. Door zowel in praktische als in theoretische zin volop in dit werkveld actief te zijn, blijft onze kennis actueel. De voordurend wijzigende omstandigheden (markt, wetgeving) volgen we op de voet om onze opdrachtgevers goed van dienst te zijn.

Die opdrachtgevers zijn zeer divers: Zowel de particulier die een omgevingsvergunning voor de uitbouw van zijn woning nodig heeft, de projectontwikkelaar die een stedenbouwkundig plan voor een uitbreidingslocatie wenst, als de gemeentelijke overheid die een (inter)gemeentelijke structuurvisie op wil laten stellen, worden door ons van advies voorzien.

Dat advies komt vanuit ons multidisciplinaire team, dat in staat is om vanuit een generalistische blik voor elk specifiek project maatwerk te leveren. Vanuit onze ervaring, waarbij we de ene keer in eerste instantie vanuit publieke en de ander keer vanuit private belangen handelen, hebben we geleerd om de diverse opdrachten zo objectief mogelijk te benaderen. Dit resulteert erin dat onze eindproducten (stedenbouwkundige plannen, bestemmingsplannen, structuurvisies, etc.) de verschillende belangen verenigen en daarmee duurzaamheids- en toekomstwaarde toekennen aan ruimtelijke ontwikkelingen.

Met het ingenieursbedrijf Aveco de Bondt als aandeelhouder heeft Compositie 5 stedenbouw bv een solide, betrokken partij achter zich staan. In verscheidene projecten trekken we samen op om de diverse opdrachtgevers integraal van advies te kunnen voorzien bij hun initiatieven.

Het team:

Toby van Baast

adviseur ruimtelijke ordening

Martijn van Bodegraven

stedenbouwkundig tekenaar

Max Bollen

stedenbouwkundige medewerker

Paul Damen

stedenbouwkundige

Thijs Elsman 

adviseur ruimtelijke ordening

Wilrik Hengstmengel

adviseur ruimtelijke ordening

Claudia Koevoets 

stedenbouwkundig medewerker

Marcel Volbeda

adviseur ruimtelijke ordening

André de Wilde 

directeur

Madelon van Winden

Junior landschapsontwerper