André de Wilde

directeur

ing. André de Wilde (1972) is directeur bij Compositie 5 stedenbouw bv en heeft ruim 20 jaar werkervaring op alle stedenbouwkundige schaalniveaus, van structuurvisies tot aan de detaillering van de openbare ruimte. Vanuit een generalistische visie op het vak, waarbij de samenhang tussen alle denkbare aspecten naar voren komt, maakt hij enthousiasmerende en aansprekende ontwerpen. Een goede verstandhouding met betrokken partijen en een duurzame ordening van de beschikbare ruimte staan hierbij voorop.

e-mail: adewilde@c5s.nl