Claudia Koevoets

stedenbouwkundig medewerker

ir. Claudia Koevoets (1981) is sinds de afronding van haar studie Bouwkunde, afstudeerrichting Stedebouw, aan de TU Eindhoven in 2005 werkzaam bij Compositie 5 stedenbouw bv.
In haar huidige functie als stedenbouwkundig medewerker verricht zij ondersteunende werkzaamheden, zodat haar collega stedenbouwkundigen en adviseurs ruimtelijke ordening zich kunnen richten op hun primaire werkzaamheden. Inhoudelijk betreft dit met name het uitvoeren van ruimtelijke analyses en het uitwerken van ideeschetsen en globale verkavelingsvoorstellen. Als rechterhand van de projectleider vervaardigt zij presentatietekeningen en rapportages en verzorgt zij het drukwerk voor projecten. Tevens voert zij voor het bureau secretariële en administratieve werkzaamheden uit.

e-mail: ckoevoets@c5s.nl