Jesper Borsje
landschapsarchitect

ir. Jesper Borsje (1989) is in 2013 afgestudeerd aan de opleiding Landschapsarchitectuur aan de Wageningen Universiteit en Universiteit van Kopenhagen. Daarbij specialiseerde Jesper zich in historische geografie/cultuurhistorie en recreatielandschappen. Na enkele jaren ervaring op te hebben gedaan bij andere (ontwerp-)bureaus werkt Jesper sinds januari 2017 als landschapsarchitect bij c5s, waar hij zich voornamelijk bezighoudt met het landschappelijke en groene aspect. Projecten zijn bijvoorbeeld beplantingsplannen, ontwerp van parken, openbare ruimte, landschappelijke inpassing en beeldkwaliteitsplannen. Daarbij laat Jesper zich graag inspireren door de historie van de plek en de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving.

e-mail: jborsje@c5s.nl