Paul Damen

stedenbouwkundige

ir. Paul Damen (1971) is in 1995 afgestudeerd aan de TU Eindhoven en na 4 jaar werkzaam geweest te zijn voor de gemeente Hengelo al ruim 15 jaar een enthousiaste kracht bij Compositie 5 stedenbouw bv als stedenbouwkundige. Naast het ontwikkelen van stedenbouwkundige visies op verschillende schaalniveaus houdt hij zich voornamelijk bezig met het ontwerpen van grotere uitbreidingslocaties (zowel in een stedelijke als een dorpse setting), stedelijke herstructureringsopgaven (woningbouw en wijkcentra), inrichtingsplannen en beeldkwaliteitplannen. Daarnaast is hij geruime tijd op detacheringbasis bij de gemeente Emmen werkzaam geweest. Het gaat hierbij niet alleen om ontwerptechnische aspecten maar ook om het aansturen van processen en het mede ontwikkelen van strategieën. Zijn kwaliteit in het creativiteitsproces is om samen met de opdrachtgever het idee om te zetten naar een goed en praktisch eindproduct.

e-mail: pdamen@c5s.nl