Thijs Elsman
adviseur ruimtelijke ordening

mr. Thijs Elsman (1992) is medio 2016 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen waar hij de opleiding Nederlands recht heeft gevolgd. Het daaropvolgende jaar heeft hij zich verder gespecialiseerd in het milieurecht en het recht van de ruimtelijke ordening. Thijs is sinds september 2017 werkzaam bij het bureau als adviseur ruimtelijke ordening waar hij zich voornamelijk bezighoudt met het opstellen van bestemmingsplannen, het schrijven van ruimtelijke onderbouwingen en het schrijven van juridische adviezen.

e-mail: telsman@c5s.nl