Willem Leenders

adviseur ruimtelijke ordening / stedenbouwkundige

Drs. ir. Willem Leenders (1978) heeft in 2002 de opleiding planologie afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens heeft hij de masteropleiding stedebouwkunde gevolgd aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij in 2007 is afgestudeerd. Na in 2002 al stage te hebben gelopen bij C5s is Willem in 2014 teruggekeerd bij het bureau als adviseur ruimtelijke ordening en stedenbouwkundige. Zijn planologische werkzaamheden betreffen voornamelijk het inhoudelijk en procesmatig coördineren van ruimtelijke procedures, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, beheersverordeningen en ruimtelijke onderbouwingen, alsmede het schrijven van inspraak- en zienswijzennota’s en algemene advisering op het gebied van de ruimtelijke ordening. In de rol van projectleider onderhoudt Willem bij deze trajecten het contact met de opdrachtgever, de overheid en derden. Vaak in samenhang met de planologische opdrachten stelt hij als stedenbouwkundige verkavelingsplannen, beeldkwaliteitplannen en stedenbouwkundige adviezen op. De wisselwerking tussen de beide disciplines planologie en stedenbouwkunde interesseert hem daarbij zeer.

e-mail: wleenders@c5s.nl