Werken bij Compositie 5 stedenbouw bv betekent ruimte creëren voor ontwikkeling. Dat is niet alleen ruimte die we in onze stedenbouwkundige, juridisch-planologische en landschappelijke plannen scheppen binnen de fysieke leefomgeving, maar ook ruimte voor ontwikkeling voor persoonlijke groei. Dat laatste impliceert dat onze organisatie voortdurend in beweging is. Regelmatig zijn we dan ook op zoek naar nieuwe collega’s en stagiaires. Overweeg je een uitdagende baan of stageplek in ons multidisciplinaire team, schroom niet je C.V. en motivatie te mailen aan adewilde@c5s.nl.