Centrum Chaam 2016 vastgesteld

Compositie 5 stedenbouw bv heeft ten behoeve van de realisatie van “De Eekelaar” het bestemmingsplan “Centrum Chaam 2016” opgesteld. Dit bestemmingsplan kenmerkt zich door de grote mate van gedetailleerdheid, om zodoende tegemoet te komen aan de zienswijzen tegen de voorgenomen herontwikkeling. Daarnaast heeft Compositie 5 stedenbouw bv de gemeente Alphen-Chaam ondersteunt bij het opstellen van de Nota van inspraak en vooroverleg, de Nota van zienswijzen en bij het verweer bij de Raad van State. Mede als gevolg van deze inspanningen is het bestemmingsplan op 25 oktober 2017 onherroepelijk geworden.

Voor uitgebreidere informatie klik op de onderstaande link.