Consultatie AMvB’s Omgevingswet vertraagd

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet is een kaderwet, waardoor veel regelgeving nader uitgewerkt dient te worden in ministeriële besluiten en AMvB’s (Algemene Maatregelen van Bestuur).
Eind 2015 heeft de pré-consultatie plaatsgevonden van de concept-AMvB’s. Naar aanleiding van deze pré-consultatie kwamen duizenden verschillende opmerkingen naar voren, die door de wetmakers nader bekeken dienen te worden. Naar aanleiding van de reacties op de concept-AMvB’s, is de openbare consultatie van de AMvB’s drie maanden uitgesteld. Het ministerie van Infrastructuur & Milieu geeft aan meer tijd nodig te hebben om alle binnengekomen reacties op de pré-consultatie op een juiste manier in de AMvB’s te verwerken.
De openbare consultatie stond gepland voor 1 april 2016. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft nu aan de consultatie te willen starten op 1 juli 2016, waarna de inspraaktermijn loopt tot 1 oktober 2016. Het uitstellen van de consultatie heeft niet alleen gevolgen voor de planning van de totstandkoming van de AMvB’s, maar ook voor de start van de consultatie van de aanvullingswetten behorende bij de Omgevingswet, bijvoorbeeld voor de aspecten geluid en bodem en van de Invoeringswet. Wanneer de consultatie van deze aanvullingswetten start, staat nog niet gepland.