Huisvesting van asielzoekers

Op 9 november 2015 is het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd. Deze wijziging biedt mogelijkheden om voortaan op een snelle en eenvoudige wijze via de zogenaamde ‘kruimellijst’ huisvesting van asielzoekers te realiseren. Dit biedt kansen voor gemeentes om aan hun plicht tot opvang te kunnen voldoen, mits rekening wordt gehouden met een aantal relevante aspecten.

Bent u benieuwd waarop u als gemeente dient te letten bij gebruikmaking van de nieuwe mogelijkheden die het Bor biedt en welke valkuilen er bestaan rondom deze problematiek? Compositie 5 stedenbouw bv biedt u graag ondersteuning. Klik op de onderstaande link voor meer informatie.