Parkeren en bestemmingsplannen

Eind november 2014 is de grondslag in de Woningwet voor de stedenbouwkundige voorschriften in de bouwverordening vervallen. Hierin waren veelal de gemeentelijke regels omtrent parkeren opgenomen. Sindsdien moeten gemeenten – afgezien van een overgangsregeling – het beleid omtrent parkeren via het bestemmingsplan verwezenlijken.

Wat behelst dit dan? En hoe kan Compositie 5 stedenbouw bv u hier mee helpen?
In de onderstaande link vindt u meer informatie.