Beeldkwaliteit

Een beeldkwaliteitplan vormt een uitwerking van het stedenbouwkundig plan en biedt criteria voor de architectonische vormgeving van gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte om zodoende de ruimtelijke samenhang te garanderen en stedenbouwkundige ontwerpprincipes te ondersteunen. Naast dat het een inspiratiedocument vormt voor de initiatiefnemer en architect, dient het tevens als transparant toetsingskader voor een gemeente en welstandscommissie.

Verwante projecten