Beheersverordening

De beheersverordening is bedoeld als een eenvoudig, snel, en goedkoop alternatief voor het bestemmingsplan voor laagdynamische gebieden. In tegenstelling tot het bestemmingsplan zijn er bijvoorbeeld geen beroeps- en bezwaarprocedures. Beheersverordeningen bestaan er in diverse vormen, van één enkel besluitvlak met daarbij horende satellietfoto tot een op een verbeelding lijkende kaart met subbesluitvlakken en regels.

Een beheersverordening is een relatief eenvoudig instrument om snel voor een gebied een actuele juridisch-planologische regeling op te stellen. Er zitten wel voorwaarden aan het gebruik van de beheersverordening. Zo zal onderzocht moeten worden of er sprake is van een gebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien. Tevens zal afgewogen moeten worden hoe wordt omgegaan met ‘bestaand gebruik’.

Op dit gebied kan Compositie 5 stedenbouw bv u van dienst zijn. Afhankelijk van uw wensen over ruimtelijke ontwikkelingen en het overnemen van de huidige feitelijke of planologische situatie, wordt een verordening op maat gemaakt.