Beplantingsplannen

Specifieke inrichting van vegetatie op het perceel vind plaats in het beplantingsplan. Met een beplantingsplan wordt duidelijk waar de vegetatie wordt gesitueerd, maar het is ook een beschrijving van het sortiment beplanting, de hoeveelheid, het plantverband en geschatte kosten.
Het ontwerp van de inrichting is een afstemming tussen de fysieke mogelijkheden van het plangebied en de wensen van de cliënt. Dragers voor zulke plannen ontaarden bijvoorbeeld uit historische structuren en momenteel aanwezige landschappelijke structuren uit de omgeving. De plannen kunnen naar voorkeur gedetailleerd of globaal worden opgesteld.

Verwante projecten