Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied

Bent u als gemeente voornemens een nieuw bestemmingsplan voor een deel van of het gehele buitengebied op te stellen? Het is dan zaak om de vigerende juridische regeling tegen het licht van actuele wetgeving en nieuwe beleidsinzichten te houden. Ook dient beoordeeld te worden of het noodzakelijk is een milieueffectrapportage op te stellen.

Door goed met al deze relevante aspecten rekening te houden, voorziet u in nauwe samenwerking met Compositie 5 stedenbouw bv het buitengebied weer van een gedegen basis voor de komende jaren. De onderstaande bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn door ons opgesteld of in voorbereiding.

Verwante projecten