Bezonningsstudie

Een bezonningsstudie betreft een onderzoek naar de invloed van nieuwbouw op de bezonning van omliggende bebouwing. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt wat het gevolg is van een ontwikkeling op de eventuele schaduwwerking op belendende percelen en panden. De bezonning van bestaande panden wordt beoordeeld aan de hand van de lichte TNO-richtlijn. Hierin is opgenomen dat de mogelijke bezonningsduur voor een hoofdwoonvertrek (woonkamer) in de periode tussen 19 februari en 23 oktober minimaal 2 uur dient te bedragen. De bezonning wordt veelal beoordeeld voor 3 dagen. Dit betreft 19 februari conform de TNO-richtlijn, 21 maart als begin van de lente en 21 juni vanwege de hoogste zonnestand en de langste dag. Er worden per dag 4 tijdstippen gehanteerd. Voor de 3D visualisatie van de bouwmogelijkheden worden de maximale goot- en bouwhoogtes conform de planregels van zowel het huidige als het nieuwe bestemmingsplan gehanteerd.