Centrumplannen

Een centrumplan biedt een visie op het toekomstig functioneren van een centrum en kan zich op uiteenlopende schaalniveaus afspelen. In kleinere dorpen kan het gaan om de realisatie van een multifunctionele accommodatie of een herinvulling van een voormalig schoolgebouw, terwijl het ook een integrale visie op een binnenstad kan omvatten. Bij elke opgave speelt de haalbaarheid en bereikbaarheid een grote rol om tot een breed gedragen en uitvoerbaar plan te komen. Bij een bestaand winkelcentrum is het van belang om voldoende aandacht te hebben voor de wensen van de huidige ondernemers.

Verwante projecten