Cursussen

Naar aanleiding van vragen vanuit diverse richtingen, heeft Compositie 5 stedenbouw bv een ateliercursus stedenbouw samengesteld. De cursus, gericht op het stedenbouwkundig ontwerp op verscheidene schaalniveaus, is bedoeld voor beleidsmedewerkers, plantoetsers, projectontwikkelaars en verder eenieder die betrokken is bij de stedenbouwkundige planvorming met een ontwikkelingsgericht karakter. Tijdens de zesdaagse cursus, die tweewekelijks gegeven wordt, worden door middel van concrete ontwerpopdrachten stedenbouwkundige vaardigheden en opvattingen bijgebracht.

Voor vragen kunt u ons contactformulier invullen.