Detachering

Kent uw organisatie een tijdelijk capaciteitstekort en heeft u daarom behoefte aan een ervaren medewerker? Compositie 5 stedenbouw bv kan daarin voorzien. Onze deskundige medewerkers op het gebied van de ruimtelijke ordening, stedenbouw, landschap en planologie staan open voor een gesprek om samen met u te bekijken of samenwerking op detacheringsbasis tot de mogelijkheden behoort. U wordt dan voorzien van een professioneel ingestelde projectmedewerker, die niet alleen zijn of haar eigen kennis meebrengt, maar ook die van het hele team van Compositite 5 stedenbouw bv.