Gebiedsvisie

Een gebiedsvisie werpt een eerste integrale blik op de potenties en ontwikkelingsmogelijkheden van bijvoorbeeld een dorp, centrum of nieuw te ontwikkelen woon- of werkgebied. Vanuit een uitgebreide analyse van de verschillende structuren zoals groen, water, verkeer en bebouwing, worden in woord en beeld de ontwikkelingspotenties inzichtelijk gemaakt wat resulteert in een goed onderbouwde visie. De ruimtelijke kaders die uit een gebiedsvisie voortkomen vormen de basis voor een uitwerking in een stedenbouwkundig of landschapsplan.

Verwante projecten