IMRO-coderen

IMRO-coderen (Informatie Model Ruimtelijke Ordening) behelst het digitaal vervaardigen en beschikbaar stellen van alle wettelijk bepaalde ruimtelijke plannen. Compositie 5 stedenbouw bv is al vanaf het begin van de digitaliseringslag van ruimtelijke plannen volgens de landelijke standaarden hier in thuis.

Planvormen als omgevingsvergunningen, wijzigingsplannen, bestemmingsplannen, tot aan gemeentelijke structuurvisies behoren tot de portfolio. Schaalniveau speelt hierbij geen rol.

Compositie 5 stedenbouw bv adviseert u graag de mogelijkheden.