Inrichting openbare ruimte

De openbare ruimte is het visitekaartje van de stad of het dorp. Het is een multifunctionele ruimte voor zowel verkeer als verblijf, maar ook ter verfraaiing van de bebouwde omgeving. Verschillende soorten gebruikers moeten op intuïtieve wijze gebruik kunnen maken van dezelfde openbare ruimte zonder dat zij elkaar in de weg zitten. De ruimte kan daarin sturend werken of juist de ruimte bieden voor allerhande activiteiten. Zo’n ruimte vraagt dus om maatwerk in de vorm van een passend ontwerp.

In de inrichtingsplannen voor de openbare ruimte van Compositie 5 stedenbouw bv spelen gebruik, vorm, materialisering en meubilisering een hoofdrol om tot een fraai ontwerp te komen. Klik hier voor informatie over een van de projecten of het aanvragen van een vrijblijvende offerte voor de inrichting van een openbare ruimte.

Verwante projecten