Kwaliteitsverbetering landschap

Om de kwaliteit van het landschap te versterken te midden van de dynamiek van ontwikkelingen heeft de provincie Noord Brabant het begrip ‘kwaliteitsverbetering van het landschap’ geïntroduceerd. Op grond van artikel 3.2 van de Verordening ruimte 2014 dient elke ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied een kwaliteitsverbetering van het landschap te omvatten. Dit houdt in dat er ruimte wordt geboden voor ontwikkelingen wanneer deze samen gaat met maatregelen die het landschap versterken, bijvoorbeeld door de aanleg van landschapselementen, terugbrengen van structuren, nieuwe natuur, maar ook het behoud en herstel van cultuurhistorische waarden.
Compositie 5 Stedenbouw bv heeft ervaring met het opstellen van plannen waarin deze kwaliteitsverbeteringen zijn verankerd. Op basis van geobjectiveerde pakketten van de provincie Noord-Brabant (STIKA) bieden wij inrichtingsplannen aan met een daarbij behorende kostenplaatje van de landschappelijke verbetering.

Verwante projecten