Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan

Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan

Wilt u als ondernemer of gemeente een stedenbouwkundig plan juridisch verankeren, bijvoorbeeld voor de bouw van enkele tientallen woningen? Een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan dat de nodige flexibiliteit bevat voor wijzigende inzichten in de toekomst is dan van belang, uiteraard zonder de rechtszekerheid uit het oog te verliezen.

Compositie 5 stedenbouw bv stelt ontwikkelingsgerichte bestemmingsplannen op voor zowel de door de eigen stedenbouwkundige afdeling gemaakte stedenbouwkundige plannen als voor plannen van derden. Indien gewenst verzorgen wij ook de eventueel noodzakelijke onderzoeken en het contact met de gemeente gedurende de procedure.

Verwante projecten