Postzegel bestemmingsplan

Wilt u als particulier of ondernemer een kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling starten in strijd met het bestemmingsplan, bijvoorbeeld de bouw van één of enkele woningen? De gemeente verzoekt u te voorzien in een herziening van het bestemmingsplan, waarbinnen uw bouwplan gerealiseerd kan worden. Hiervoor vraagt de gemeente u een zogenaamd (postzegel) bestemmingsplan aan te leveren.

Compositie 5 stedenbouw bv kan u volledig ontzorgen bij het opstellen van het postzegel bestemmingsplan. Indien gewenst verzorgen wij ook de eventueel noodzakelijke onderzoeken en het contact met de gemeente gedurende de procedure.

Verwante projecten