Principeverzoek

Wilt u weten of uw (bouw)plan haalbaar is?

Als u als particulier of bedrijf een (bouw)plan wenst te realiseren dat in strijd is met het geldend bestemmingsplan, dan kunt u eerst uw gemeente verzoeken een principe-uitspraak tot medewerking te doen. Hiertoe dient u een principeverzoek in te dienen, dat bestaat uit een passende brief richting het college van burgemeester en wethouders, waarin wordt verzocht om medewerking te verlenen aan het (bouw)plan en af te wijken van het bestemmingsplan. Een principeverzoek biedt bovendien de mogelijkheid in overleg met ambtenaren uw plan in overeenstemming te brengen met de eisen die de gemeente stelt. Tegen een principebesluit is geen bezwaar en beroep mogelijk. De principe-uitspraak bevat het gemotiveerde oordeel van het college van burgemeester en wethouders om medewerking te verlenen aan uw (bouw)plan.

Compositie 5 stedenbouw bv kan voor u het principeverzoek opstellen en u begeleiden bij het indienen van het verzoek. Ook kunnen we voor u een haalbaarheidsonderzoek verrichten (quick scan haalbaarheid). De brief kunnen we desgewenst aanvullen met nadere onderbouwingen en stedenbouwkundige schetsen van uw ruimtelijke ontwikkeling.