Quickscan vooronderzoek

Heeft u een plan, maar bent u nog onzeker over de haalbaarheid hiervan? Om af te tasten hoe een gemeente tegen een specifiek plan aankijkt en welke milieuonderzoeken u mogelijk dient uit te voeren, kan door middel van een quickscan vooronderzoek doorgaans (met minimale inspanningen / kosten) een beeld worden verkregen van de haalbaarheid van uw initiatief. De resultaten uit een beknopt haalbaarheidsonderzoek kunnen vervolgens, als de gemeente wil meewerken aan uw initiatief, eenvoudig worden gebruikt voor het opstellen van een bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft als bureau ruime ervaring in het van A tot Z begeleiden van particulieren bij een bouwplan. Vaak wordt het begin gemaakt met het in beeld brengen van de mogelijke knelpunten en vervolgens het indienen van een principeverzoek.