Ruimtelijke onderbouwing

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan kan slechts worden verleend indien een goede ruimtelijke onderbouwing aan het project ten grondslag ligt. In de ruimtelijke onderbouwing wordt een motivering opgenomen waaruit blijkt dat het project haalbaar is en niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Met een omgevingsvergunning kunt u het (ver)bouwen van uw woning, het kappen van een boom of de aanleg van een inrit regelen. Als uw ontwikkeling niet in het bestemmingsplan past dan vraagt u ook een ‘omgevingsvergunning voor planologisch afwijken’ aan. De gemeente vraagt u bij uw aanvraag om een ruimtelijke onderbouwing. Hierin staat beschreven of uw plan past binnen het beleid dat is opgesteld door de verschillende overheden. Daarnaast worden de milieuaspecten onderzocht. Is de bodem waar u uw nieuwe woning wilt bouwen wel schoon genoeg om op te wonen? Zorgt de naastgelegen weg niet voor teveel geluid? Zijn er beschermde dieren of planten op het terrein waar u wilt gaan bouwen?

Bijna dagelijks komen er bij Compositie 5 stedenbouw bv aanvragen binnen voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing en het coördineren van de bijbehorende onderzoeken. Bent u hier tevens in geïnteresseerd geraakt? Neem dan gerust contact op. Wij kunnen u volledig ontzorgen.

Verwante projecten