Verkaveling 20 tot 100 woningen

Bij de gemiddelde ontwikkeling van een woongebied (circa 20 tot 100 woningen) gaat het veelal om een zorgvuldige en samenhangende uitbreiding van een dorp of stad. Het kan daarnaast ook om inbreiding gaan, waarbij bestaande bedrijvigheid ruimte biedt voor een nieuwe ontwikkeling, veelal met woningen, maar dit kan ook gecombineerd worden met maatschappelijke en/of commerciële voorzieningen. Bij het ontwerp van een nieuw woongebied dient sprake te zijn van een zorgvuldige inpassing in het landschap en een soepele aansluiting op het bestaande woongebied. Daarnaast is ook de (cultuur)historische context van belang, zowel geografisch als stedenbouwkundig en landschappelijk. Ontwerpen kunnen gedetailleerd worden uitgewerkt, bijvoorbeeld door middel van een inrichtingsplan en een beeldkwaliteitplan.

Verwante projecten