Verkaveling vanaf 100 woningen

Het vormgeven van een nieuwe woonomgeving is een integrale ontwerpopgave. Kwaliteiten vanuit de omgeving, of het nu gaat om een stedelijk of een landelijk milieu, vormen de basis voor een gebiedseigen stedenbouwkundig ontwerp. Op basis van randvoorwaarden en uitgangspunten wordt gekomen tot uiteenlopende oplossingen die aansluiten bij het gewenste ambitieniveau.

Met de realisatie van een grootschalig woongebied met meer dan 100 woningen wordt vaak een volledig nieuwe woonwijk of woonbuurt aan een stad of dorp toegevoegd. Een integrale benadering van verschillende ontwerpaspecten is van belang om te komen tot een samenhangend nieuw woonmilieu. De landschappelijke en cultuurhistorische onderlegger geldt veelal als vertrekpunt in het ontwerp. Een aangenaam en krachtig vormgegeven openbare ruimte maakt hierbij een flexibel en divers woningbouwprogramma mogelijk.

Verwante projecten