Werklocaties

Ruimtebehoefte voor nieuwe bedrijven wordt vormgegeven door herstructurering van bestaande bedrijventerreinen of door uitbreidingslocaties aan te wenden. Bij de uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein is een stedenbouwkundig plan benodigd. Binnen een duurzaam ruimtelijk kader wordt ruimte geboden voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Dit kader bestaat onder meer uit een functionele verkeersstructuur met daarnaast ruim aandacht voor groene kwaliteiten, de benodigde wateropgave en de beeldkwaliteit van de bebouwing.

Verwante projecten