Geluidwerende voorziening Willemsbuiten – Tilburg

In opdracht van Consortium Stappegoor BV hebben we het ontwerp voor de geluidwerende voorziening langs de A58 ten behoeve van het project Willemsbuiten in Tilburg mogen vervaardigen. In de beperkte ruimte tussen Rijksweg A58 en de nieuwbouwlocatie Willemsbuiten diende de geluidwerende voorziening van 12 meter hoogte landschappelijk ingepast te worden, waarbij er tevens aan de zijde van de nieuwe woonwijk een aantrekkelijk geluidwalpark zou moeten ontstaan.

Nadat de Omgevingscommissie had ingestemd met de vormgeving van de geluidwerende voorziening en de landschappelijke inpassing aan de zijde van de A58 kon de ruimte tussen geluidwal en woonwijk nader worden vormgegeven. In de langgerekte strook is een grote diversiteit aan parkelementen terug te vinden, wat het geheel tot een interessante groene zone maakt. Niet alleen worden er recreatieve voorzieningen als speelplekken, wandelroutes en een uitkijkpunt op een bastion gerealiseerd, ook aan voorzieningen voor flora en fauna is gedacht. Zo wordt een nieuwe vleermuizenkelder in de geluidwal geïntegreerd. Van de geluidwerende voorziening is een animatie gemaakt: https://youtu.be/VaU0UFKZF8o