Actualisatie Kom Candzand

De gemeente Sluis heeft aan Compositie 5 stedenbouw bv opdracht gegeven het bestemmingsplan voor de kom van Cadzand te actualiseren. Het bestemmingsplan is door de raad op 13 juli 2017 vastgesteld. Met de actualisatie is voorzien in een nieuw actueel juridisch-planologisch kader. Aangesloten is daarbij op de reeds bestaande wijze van bestemmen, zoals dat ook bij de diverse andere kernen in de gemeente Sluis is gebeurd.

Naast deze opdracht heeft Compositie 5 stedenbouw bv recent opdracht gekregen om beheersverordeningen op te stellen voor de kommen van IJzendijke, Oostburg en Sluis. Deze beheersverordeningen vervangen de op dat moment geldende bestemmingsplannen, waarmee tevens voldaan wordt aan de actualisatieplicht als opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening.