Actualisatie Kom Sprundel

Compositie 5 stedenbouw bv heeft in opdracht van de gemeente Rucphen de actualisatie van het bestemmingsplan voor de kern Sprundel opgesteld. In dit proces heeft Compositie 5 stedenbouw bv een drietal workshop verzorgd, waarin de mogelijkheden van het toedelen van functies aan de fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet in relatie tot de actualisatie van het bestemmingsplan “Kom Sprundel” aan de orde zijn gekomen. Met de gemeente Rucphen is van gedachte gewisseld hoe dit in de toekomst in het omgevingsplan vormgegeven kan gaan worden.

Tijdens de workshops is gekeken naar de mogelijkheden om de actualisatie van het bestemmingsplan “Kom Sprundel” nu al aan te grijpen om de regeling voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De regels van “Kom Sprundel” zijn daarvoor tegen het licht gehouden en overbodige of complexe regelgeving is geschrapt of vereenvoudigd. Ook bij het verwerken van verordeningen in het omgevingsplan is stil gestaan. Met het bestemmingsplan “Kom Sprundel” zet de gemeente Rucphen een mooie stap in de richting van een toekomstig Omgevingsplan.