Akkerstraat

Het plangebied bevind zich in de overgangszone tussen de dorpskern en het buitengebied. Deze dorpsrand wordt gekenmerkt door de halfopen bebossing aan de perceelsgrenzen die voor een groene zoom om het dorp heen zorgt. Bebouwing steekt sporadisch uit deze zoom.

De landschappelijke inpassing bestaat uit een combinatie van de toevoeging van landschappelijke elementen en hoge beeldkwaliteiteisen aan de bebouwing. Door de toevoeging van een hakhoutsingel wordt het halfverdekte karakter van de dorpsrand versterkt. Zichtlijnen richting de omliggende maisvelden worden hiermee omkaderd. De voorzijde van het perceel vormt zich naar de naastgelegen laan middels enkele laanbomen en een lage haag. Door middel van beeldkwaliteiteisen t.a.v. de massa, detailering, materiaal en kleur wordt de ensemblewerking van de gebouwen onderling versterkt, binnen een stijl die passend is in de omgeving.