Beemdstraat, Heesch

In de gemeente Bernheze worden diverse bouwprojecten gerealiseerd in de vorm van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Hierbij verenigen de toekomstige bewoners zich in een stichting of vereniging die als opdrachtgever en ontwikkelaar optreedt. Voor de kopersgroep aan de Beemdstraat is een stedenbouwkundig plan ontwikkeld voor 8 woningen op basis van de door de groep gewenste woningtypes.

Vanwege de ligging in een bestaande woonwijk is een zorgvuldige inpassing in de omgeving uitgangspunt. De woningen sluiten aan op de direct aangrenzende panden en begeleiden tegelijkertijd de nieuw in te richten groen- en speelvoorziening. Door de parkeergelegenheid aan één zijde te concentreren blijft het pad voor de woningen vrij van geparkeerde auto’s en wordt de relatie tussen de woningen en de groenvoorziening versterkt.

De criteria waaraan de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte aan dient te voldoen zijn uitgewerkt in een beeldkwaliteitplan. Om de ontwikkeling juridisch mogelijk te maken is tevens een bestemmingsplan opgesteld.