Biestsestraat 55, Biest-Houtakker

Aan de Biestsestraat in Biest-Houtakker, gelegen in het hart van het dorp, is een bedrijf gevestigd dat handelt in bouwmachines. Vanwege een groei van de bedrijfsactiviteiten en beperkingen in de omgeving wil het bedrijf graag verplaatsen naar een nabijgelegen bedrijventerrein. Om voor de verplaatsing kostendragers te vinden wordt beoogd op het terrein kleinschalige woningbouw te ontwikkelen. Tot het moment dat de woningen daadwerkelijk worden verkocht, dient het bedrijf ongehinderd te kunnen blijven functioneren.

Om het bedrijf ongehinderd te laten functioneren kan het bedrijf niet onder het overgangsrecht van een bestemmingsplan worden gebracht. Om die reden heeft Compositie 5 stedenbouw een ruimtelijke onderbouwing opgesteld voor een omgevingsvergunning voor planologisch afwijken. Omdat de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een ander zal zijn dan de aanvrager van de omgevingsvergunning voor planologisch afwijken hebben wij een zogenoemde ‘deelvergunning’ (art. 2.7 Wabo) opgesteld.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft als onderdeel van de werkzaamheden een herbegrenzingsprocedure voor het ‘bestaand stedelijk gebied’ als opgenomen in de provinciale Verordening ruimte 2014 begeleid.