Bouverijen, Teteringen

In opdracht van Synchroon ontwierpen we het stedenbouwkundige plan voor de door de gemeente Breda uitgeschreven competitie Bouverijen Noord. Aan de westzijde van Teteringen ligt de woningbouwlocatie Bouverijen. De gehele ontwikkeling omvat circa 650 woningen. In het noordelijk deel van Bouverijen is ruimte voor 250 woningen. Passend binnen een door Compositie 5 stedenbouw geschetste totaalontwikkeling is een deeluitwerking gemaakt voor de 1e fase van circa 70 woningen met als thema hedendaags dorps wonen. De grote mate aan diversiteit in typen openbare ruimtes (straten, doorsteekjes, pleintjes, hoven en een brink) in combinatie met de gevarieerde architectonische uitwerking door MIX Architectuur B.V. levert een zeer afwisselend beeld op. Achter iedere bocht en hoek gebeurt iets anders. Als bewoner heb je dan echt je eigen huis aan je eigen plek in het plan. Een mooie opdracht met als resultaat een geweldig plan!