Centrum, Geldrop

In opdracht van de gemeente Geldrop-Mierlo is een beeldkwaliteitplan opgesteld voor centrum van Geldrop, zodat ontwikkelingen in bebouwing en openbare ruimte kunnen worden getoetst en bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit en de samenhang in het centrum. In het plan zijn op basis van een analyse en een streefbeeld zijn beeldkwaliteitcriteria geformuleerd voor bebouwing o.a. situering, vorm, gevelkarakteristiek, kleur- en materiaalgebruik), openbare ruimte (o.a. bestrating, verlichting, straatmeubilair en groen), reclame en terrassen. De huidige kwaliteiten in het centrum vormen de basis voor de toekomst, waardoor er de komende jaren gebouwd kan worden aan een aantrekkelijk en levendig centrum.