Cultuurhistorisch onderzoek Kruisstraat, Kerkwijk

In opdracht van de gemeente Zaltbommel zijn in een beeldkwaliteitplan randvoorwaarden geformuleerd voor de bouw van een vrijstaande woning aan de Kruisstraat in Kerkwijk. Een zorgvuldige inpassing op deze locatie is van belang vanwege de oude Bruchemse Stroomrug, een bijzondere cultuurhistorische waarde. De historische boerderijen bepalen het dorpsgezicht van Kerkwijk en laten de ontstaansgeschiedenis van het dorp zien. Deze cultuurhistorische waarden dienen te worden gekoesterd en nieuwe ontwikkelingen dienen dan ook op een zorgvuldige wijze te worden ingepast. Voor de nieuwbouw is bepaald welke gemeenschappelijke kenmerken van de historische panden essentieel zijn en waarmee verstoring van het dorpsbeeld voorkomen wordt. Het betreft onder andere een vergelijkbare situering met belendende panden, oriëntatie van de woning met de korte zijde op de openbare ruimte en een opbouw in één bouwlaag met een hoge kap met toepassing van een zadeldak met wolfseinde aan de straatzijde. Het bestemmingsplan dat wij voor de ontwikkeling van deze vrijstaande woning hebben opgesteld is inmiddels onherroepelijk.