De Heidebloem, Schaijk

Recreatiepark De Heidebloem in Schaijk, gemeente Landerd, is door middel van een nieuw bestemmingsplan door Compositie 5 stedenbouw bv voorzien van de benodigde uitbreidingsruimte. In samenhang met een herstructurering van het bestaande terrein wordt met de uitbreiding beoogd om het recreatiepark een kwaliteitsimpuls te geven en daarmee in te spelen op de toekomstige wensen en eisen van de consument. Uniek aan de ontwikkeling is dat, deels geïntegreerd in de landschappelijke inpassing van de uitbreiding, nieuwe verbindingszones en foerageergebieden voor dassen zijn gerealiseerd. Recreatie en natuurontwikkeling gaan aldus hand in hand!

De uitbreiding betekent voor de camping dat de bedrijfseconomische basis versterkt is. Door middel van het bestemmingsplan is deze basis ook juridisch-planologisch verankerd.