De Heische Tip, Zeeland

Camping De Heische Tip in Zeeland, gemeente Landerd, is door middel van een nieuw bestemmingsplan door Compositie 5 stedenbouw bv voorzien van de benodigde uitbreidingsruimte. Daarmee is het voor de camping mogelijk geworden een kwaliteitsimpuls door de voeren, noodzakelijk om op de huidige marktomstandigheden te kunnen inspelen. Het absolute aantal recreatieve verblijfseenheden neemt daarbij af, terwijl de opbrengst per eenheid hoger wordt. De nieuwe situatie is voorzien van een landschappelijke inpassing, aansluitend bij natuur- en recreatiegebied De Maashorst.

De uitbreiding betekent voor de camping dat de bedrijfseconomische basis versterkt is. Door middel van het bestemmingsplan is deze basis ook juridisch-planologisch verankerd.