De Hooghei, Berlicum

Om de uitbreiding van een recreatieterrein mogelijk te maken heeft Compositie 5 stedenbouw een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Een specifiek onderdeel van een dergelijk plan kan een beplantingsplan zijn, waarin de vorm, maat, soort en aantallen planten gedefinieerd worden, die nodig zijn om een landschapselement te maken.

Voor dit plan is een houtwal voorzien, waarin boomvormers en struiken verschillende inheemse plantensoorten herbergen. Het totaal aan vegetatie zorgt ervoor dat de uitbreiding van het terrein goed is ingepast in de omgeving.