De kooi, hoogerheide

In opdracht van aannemersbedrijf B. de Nijs – Soffers b.v. hebben wij het stedenbouwkundige plan vervaardigd voor de uitbreiding van bedrijventerrein De Kooi in Hoogerheide. Naast het stedenbouwkundige plan zijn een beeldkwaliteitplan, inrichtingsplan en bestemmingsplan door ons opgesteld.
Het stedenbouwkundig plan voorziet in de uitbreiding van bedrijventerrein De Kooi aan de westzijde. De uitbreiding is voorzien op een zichtlocatie langs de nieuwe randweg N289 en vormt daarmee het visitekaartje voor de bedrijvigheid in de gemeente. Het stedenbouwkundig plan heeft als uitgangspunt de bebouwing op de randweg te oriënteren en in te passen in een brede groenzone. Vanwege de presentatie van het bedrijventerrein aan de randweg is het van belang dat de toetsing aan beeldkwaliteit strenger is dan bij een regulier bedrijventerrein. Een reguliere toetsing vindt plaats voor de delen die niet zichtbaar zijn vanaf de randweg.