De Kooi, Hoogerheide

Op basis van de verordening ruimte 2014 moet elke ruimtelijke ontwikkeling buiten het bestaand stedelijk gebied gepaard gaan met maatregelen die het landschap versterken. Om het bedrijventerrein de Kooi mogelijk te maken heeft Compositie 5 stedenbouw bv een inpassingsplan opgesteld waarin deze maatregelen terugkomen.

De inpassing van het gebied vind plaats door de aanleg van een watergang met ruige natuuroevers. Verschillende landschapselementen worden aan deze structuur gekoppeld om te voorzien in een diversiteit aan natuurwaarden. Strategische positionering van solitaire bomen en boomgroepen biedt daarnaast ook nog eens interessante zichten richting het bedrijventerrein.

Compositie 5 stedenbouw bv kan zowel meedenken in de keuzes voor de compensatiemaatregelen alsook het detailleren en digitaal intekenen van het plan.