De Pan, Hapert

In Nederland is een trend gaande van een toename aan ‘meer ongebonden’ paardenbezitters. Van deze groep paardenbezitters geeft 85% aan graag zijn of haar paard mee op vakantie te willen nemen. Daarnaast is er ook een groeiende groep paardensporters zónder eigen paard. Deze groep wil graag op het vakantieadres gebruik maken van een paard dat kan worden ‘gehuurd’. Op dit moment bestaat er weinig aanbod aan verblijfsrecreatieve terreinen die zijn ingericht speciaal voor deze doelgroep. Dit houdt in dat er naast recreatiewoningen ook sprake is van de aanwezigheid van paddocks, stallen, rijhal en een paardenbak. Een initiatiefnemer wenst graag een dergelijk aanbod te creëren door aan De Pan te Hapert een ‘recreatiebedrijf met paarden’ te realiseren.

Compositie 5 stedenbouw bv heeft een bestemmingsplan opgesteld dat op maat is gemaakt voor het recreatiebedrijf met paarden, zodat het bedrijfsconcept exact passend is in de regels van de provinciale Verordening ruimte.