De Run 2012 ASML, Veldhoven

Het bedrijf ASML, gevestigd op het bedrijventerrein De Run 6000 in Veldhoven is een bedrijf dat voortdurend in ontwikkeling is en daarmee ook regelmatig behoefte heeft aan extra fysieke ruimte om te kunnen uitbreiden.

Compositie 5 Stedenbouw bv heeft in het verleden diverse kleinere postzegelbestemmingsplannen gemaakt welke voorzien in uitbreidingsmogelijkheden voor ASML. In 2012 is een algehele herziening gemaakt waarbij alle ter plaatse geldende bestemmingsplannen zijn opgenomen in één integraal bestemmingsplan voor het gehele grondgebied voor ASML. Parallel aan dit bestemmingsplan is tevens een zogenaamd donutbestemmingsplannen voor de geluidzone van ASML opgesteld.